Нашето училище

 

ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ

1885-1936

Асен Златаров е роден на 16.02. в Хасково в заможно, интелигентно семейство. Баща му е бил аптекар. Това дало възможност на младия Златаров да чете много, като наричал книгите ’’ моите неразделни приятели’’. По примера на баща си избрал своята наука – химията. Единственото му желание да бъде полезен на хората. Неговите открития като химик и днес помагат при лекуването на много болести.

В борба за повече просвета и култура Асен Златаров възлагал своите надежди най-вече на младите хора. За тях той оставя своя завет да се борят за живота, истината, красотата. Вярвал е, че с науката и изкуството трябва да се стремим да премахнем злините и несправедливостите. Затова е давал личен пример за своите студенти и като учен и като поет, и като учител, а също и като добър човек.

Обичта към човека, любовта към живота, е това, което ръководи професор - доктор Асен Златаров във всяка негова стъпка.

 

 

Инициативи

за честването на 125 години от рождението на проф. д-р Асен Златаров, 175 години от създаване на училището и 85 години от преобразуването му в основно

 

1. Шах турнир

2. Награждаване на ученици от училището, издигнали имиджа на училището.

3. Излъчване на Млад златаровец 1-4 кл. и стипендиант - 5-8 клас

4. Тържествен концерт на  15.02.2012 г.

5. Театрална постановка на 15.02.2012 г.

 

ЗЛАТАРОВСКИ ПРАВИЛА ЗА УСПЕХ В УЧИЛИЩЕ:

1. Да мислиш, че си готов за уроците и действително да си такъв- са две съществено различни неща.

2. Оставянето за утре на една работа, която трябва да се свърши още днес , е начало на заплитане и безизходност за справяне с уроците.

3. Редовното и грижливо изпълнение на поставените задачи е условието за успех в класа.

4. Тетрадките трябва да са чисти, без драсканици. Представяне с лош вид тетрадка е първото разочарование за учителя.

5. Внимателното и грижливо държание е признак, че ученикът има вътрешна дисциплина и воля за работа.

6. Авторитет в училище се печели не чрез глупаво бъбрене и смешни изявления, а чрез установено мнение сред ученици и учители, че ученикът е добър, знаещ и с духовни интереси. За това са необходими данни, а не намерения.

7. Животът е сериозно дело и всички фантастични помисли и хрумвания му пречат. Обстановката, в която работим, бюрото, чинът трябва винаги да са в ред и спретнатост.

8. Не забравяйте, че тройката е преход към слабата оценка. Да се разчита на късмет е пагубна надежда. Трябва всички уроци да се асимилират и знаят.

9. Да се скараш с другаря си или с учителя си е най- лесна работа: дивакът е най- годен за това, защото себевладението е признак само на културния човек. Лошо е, когато някой си мисли, че само той има право и, че никога не греши.