Тестове

Тест  по Български език

Междинно ниво

Име:______________ ІV  клас      

1.   Диктовка               4т.

2.Кое от изреченията е подбудително?1т.

А) Леле, каква прекрасна роза!

Б) Моля те, отвори прозореца!

В) Мими нарисува  есенен пейзаж.

3. На кой ред е поставен неправилно знак за край на изречението?1т.

А) Защо закъсня.

Б) Махай се, момче, оттука!

В) Моля те, недей ме връща!

4. Как се нарича изречение, което има едно сказуемо?                                                     1т.

А) просто изречение;

Б) сложноизречение;

В) изречение с неправилен словоред.

5. Какво съдържа сложното изречение?                                                                             1т.

А) две или повече възклицателни изречения, свързани по смисъл;

Б)две или повече въпросителни изречения, свързани по смисъл;

В) две или повече от две прости изречения, свързани по смисъл;

6. В кой ред изречението е сложно?                                                                                     1т.

А)Как весело бълбука бистрото поточе!

Б)Навън е слънчево и приятно.

В)Иван се измори от игра и бързо заспа.             

7. В кое изречение има грешно поставена запетая?                                                             1т.

А)Който бърза, бавно стига.

Б)Петър рисува, и пее.

В)Рисувам, за да се разтоваря.

8. В кой ред има грешка при съгласуването между подлога и сказуемото?                       1т.                                                    

А)Петелът кукуригаше непрестанно.                     

 Б)Сашо ще пътуват за Смолян.                  

В)Хари Потър и приятелите му играят куидич.

9. В кое изречение има грешка в членуването на подлога?                                                 1т.

А)Баба Софка е добра.        

Б)Нощта настъпи неусетно.      

В)Петела се разболя.

 

10.   В кой ред са написани сродни думи?                                                                               1т.

А)вода, воден ;

Б)мъж, мъжа, мъжете;

В)буря, виелица, фъртуна.

 

11.   В кой ред са написани форми на една и съща дума?                                                       1т.

А)брат, братче, братски;

Б)мъж, мъжествен, мъжкар;

В)жена, жени.

 

12.   В кой ред сродните думи са образувани с представки и наставки?                                 1т.                                                                

 А)здрав – поздрав, здравец;

 Б)риба – рибар, рибарник;

 В)млад- подмладен,повмладяване.

 

 13.   На кой ред има съществително име без представка?                                                      1т.

А)излет, вход, позлата;

Б)разбивач, надпис, искреност;

В)подпис, приказване, събуждане;

 

 14.   На кой ред има съществително име с правописна грешка?                                            1т.

А)пламък, замък, лекър;

Б)куфар, вятър, лекар;

В)залък, метър, компютър.

 

 15.   Редактирай:                                                                                                                       6т.

 

         Един момак живеел в грат благоевград много бедно. Тои спечелил шесица от тотото и неговия живот се променил. Момъка помогнал на много хора в нужда.

 

 

Скала за оценяване:   23-21т.-отличен

                                   20-19т. -мн.добър                                Всичко точки: ....................

                                   18-15т.-добър

                                   14-12т.-среден                                                           

                                   под 12т.-слаб